Disclaimer

Intellectuele eigendom en copyright
Deze website werd gebouwd door MAISTER voor bvba STEELIT®, Etterbeek. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van bvba STEELIT® . De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van bvba STEELIT® is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bvba STEELIT®. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het "cache" geheugen van de browser.

Aansprakelijkheid
De bvba STEELIT® kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. De website van bvba STEELIT® maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. De cookies die gebruikt worden op de website van bvba STEELIT® verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers. De website van bvba STEELIT®. bevat links naar andere sites. De bvba STEELIT® oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Bvba STEELIT®
Louis Hap 127, B-1040 Etterbeek
Tel.: +32 (0)2 311 88 31