Personvernerklæring STEELIT®

1. HVEM?
Denne personvernerklæringen regulerer retningslinjene for behandlingen av personopplysninger for den som er ansvarlig for behandlingen STEELIT BVBA, et privat selskap med begrenset ansvar, med registrert kontor på adressen 1040 Etterbeek, Louis Hapstraat 127, med foretaksnummer MVA BE0458.795.350.

“STEELIT” respekter ditt personvern. Hvis du bruker denne nettsiden, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, samtykker du til denne  personvernerklæringen. “STEELIT” opererer i samsvar med den europeiske forordningen 2016/679 fra 27. april 2016 vedrørende beskyttelse av personopplysninger. STEELIT er herved ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

2. HVILKE OPPLYSNINGER?
Personopplysninger samles inn fra denne nettsiden via innloggingsskjemaet, kontaktforespørsler og/eller tilbudsforespørsler.

Du kan bli bedt om å oppgi navn (fornavn og etternavn), e-postadresse, bostedsadresse, MVA-nummer, telefonnummer og mobilnummer. 

- Fornavn og etternavn: for å kunne adressere deg på riktig vis;
- Telefonnummer: for å kunne formidle tilleggsinformasjon eller svare på spørsmål relatert til produktene våre på en rask og rimelig måte;
- E-postadresse: for å kunne svare på dine kontaktforespørsler, og/eller for å gi deg en innloggingskode med hensyn til våre nedlastingsskjemaer. Som kunde eller privatperson kan du også motta nyhetsbrev eller annen relevant informasjon om produktene våre.
- Bostedsadresse: for å kunne informere deg om din nærmeste STEELIT-forhandler.

3. HVA BRUKES OPPLYSNINGENE TIL?
Opplysningene brukes for å utføre de avtalte aktivitetene. Disse opplysningene kan overføres til en databehandler som hjelper oss med utføringen av disse oppgavene. Vi bruker for tiden følgende databehandlere med hensyn til kunde- og leverandøropplysninger: IT-partner, programvarer og markedsføring.

Brukeren kan også registrere seg for å motta nyhetsbrevet. For å gjøre dette må brukeren aktivt krysse av i boksen for nyhetsbrevet. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. Eksisterende kunder kan få tilsendt nyhetsbrev med hensyn til berettigede interesser, uten forhåndsgodkjenning fra kunden. En avmeldingsmulighet blir presentert i hvert nyhetsbrev.
Opplysningene dine vil ikke bli benyttet i handels øyemed, solgt, leid ut, eller overført til noen tredjepart, bortsett fra til noen få utvalgte databehandlere som bistår “STEELIT” med utføringen av oppgaver. I sjeldne tilfeller kan det forekomme at “STEELIT” må overlevere dine personopplysninger i henhold til et rettslig krav, eller for å overholde andre obligatoriske lover eller forskrifter. “STEELIT” vil gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg på forhånd, med mindre saken er underlagt juridiske restriksjoner.

Personopplysningene gitt til “STEELIT” blir lagret og behandlet i en så lang tidsperiode som er nødvendig for å sikre at formålene med behandlingen er fullført, og i tråd med kontraktsforholdet mellom  “STEELIT” og brukeren.

4. SIKKERHETSTILTAK
“STEELIT” har utviklet egnede sikkerhetstiltak på teknisk og organisatorisk nivå for å forhindre ødeleggelse, tap, forfalskning eller endring av personopplysningene, og tiltak for å forhindre uautorisert tilgang eller utilsiktet varsling til tredjeparter om opplysningene som er samlet inn, samt annen uautorisert behandling av disse opplysningene.

“STEELIT” skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår som følge av uriktig eller ulovlig bruk av dine personopplysninger gjort av en tredjepart.

Du må overholde sikkerhetsreglene til enhver tid og forhindre uautorisert tilgang til innloggingsinformasjonen din, inkludert de tilhørende kodene. Du har det fulle og hele ansvaret for hvordan nettsiden brukes fra din datamaskin og IP-adresse, og med dine identifikasjonsopplysninger. Konfidensialiteten til dine opplysninger er ditt eget ansvar.

Hvis STEELIT opplever et sikkerhetsbrudd, vil STEELIT informere både personvernkommisjonen og de involverte kundene innen 72 timer.

5. RETTIGHETER TIL BERØRTE PARTER
Du har rett til å få tilgang til dine personlige opplysninger når som helst, så vel som informasjon om behandlingen av dine opplysninger fra “STEELIT”.

5.1 Rett til utbedring, sletting og begrensning av behandlingen

Du velger selv om du vil formidle dine personopplysninger til “STEELIT”. I tillegg har du alltid rett til å be “STEELIT” om å korrigere, supplere eller slette dine personlige opplysninger. Du erkjenner at det å nekte å formidle personopplysninger eller en forespørsel om å slette personopplysninger, kan føre til at visse tjenester ikke lenger vil være tilgjengelige. Du kan også be om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

5.2 Rett til å motsette deg

Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger basert på seriøse og legitime årsaker.
I tillegg har du alltid rett til å motsette deg bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål; i et slikt tilfelle er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn.

5.3 Rett til gratis dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger fra “STEELIT” i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og/eller få opplysningene overført til andre ansvarlige parter.

5.4 Rett til tilbakekalling av samtykke

I den grad behandlingen er basert på et tidligere gitt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket.

5.5 Utøvelse av dine rettigheter

Du kan utøve rettighetene dine overfor “STEELIT ” enten ved å sende en e-post til info@steelit.be, sende brevpost til 1040 Etterbeek, Louis Hapstraat 127, eller ved å bruke kontaktskjemaet “Kontakt oss” på nettsiden, forutsatt at du legger ved en kopi av ID-kortet ditt.

5.6 Automatiske beslutninger og profilering  

Behandlingen av dine personopplysninger inkluderer ikke profilering og vil heller ikke være underlagt automatiserte beslutninger av “STEELIT ”.

5.7 Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage til den belgiske personvernmyndigheten: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tlf. +32 (0)2 274 48 00, Faks +32 (0)2 274 48 35, E-post:commission@privacycommission.be. Dette berører ikke bestemmelser med hensyn til sivile domstoler.

6. HYPERKOBLINGER
Denne nettsiden kan inneholde hyperkoblinger som videresender deg til tredjeparters nettsider. Det er også mulig at tredjeparters nettsider inneholder hyperkoblinger som videresender deg til denne nettsiden. “STEELIT” er ikke ansvarlig for personvernreglene på nettsidene til disse tredjepartene, ei heller for bruken av informasjonskapsler på disse nettsidene.

7. ENDRINGER
Denne personvernerklæringen kan bli endret fra tid til annen. Vi anbefaler deg derfor å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å bli oppdatert om mulige endringer.

Sist oppdatert versjon: 25/5/2018