Steelit® Modulair

STEELIT® MODULÆR-konseptet tilbyr deg en rekke muligheter med en STEELIT® enkel- eller dobbeldør for å fylle større døråpninger med side- og toppvinduer. Du kan velge mellom forskjellige modeller i standarddimensjoner. De modulære delene er tilkoblet hverandre på en enkel, men gjennomtenkt måte, slik at hver kombinasjon alltid danner en solid helhet.